Friday, July 19, 2024 Text is available under the CC BY-SA 3.0 licence.

Anneli Jaatteenmaki


Anneli Jäätteenmäki, Finnish politician, ex-prime minister of Finland.
Page 1 of 1
Anneli Jaatteenmaki
"En ollut näitäkään pyytänyt ja ne tulivat minulle yllätyksenä." ("I hadn't requested these, and they came as a surprise to me.")
Jaatteenmaki quotes
"Välttelevistä lausunnoista on ymmärrettävästi syntynyt epäjohdonmukainen kuva. Uskon, että nyt esittämieni tietojen valossa muodostuu oikea kuva." ("It's understandable that the avoiding statements have created an illogical image. I believe that the information I will now present will be helpful to form a correct image.")
Jaatteenmaki
"En voi paljastaa lähdettäni." ("I can't reveal my informant.")
Jaatteenmaki Anneli quotes
"En tiedä, kuka tietoja vuotaa." ("I don't know by whom is the information leaking.")
Jaatteenmaki Anneli
"Olen yrittänyt puhua mahdollisimman totta." ("I've tried to speak as true as I can.")
Anneli Jaatteenmaki quotes
"En ole saanut mitään papereita. Minulla on kaksi korvaa, ja olen kuullut kaikenlaista." ("I haven't got any papers. I have two ears, and I've heard many things.")
Page 1 of 1


© 2009–2013Quotes Privacy Policy | Contact