Tuesday, June 25, 2019 Text is available under the CC BY-SA 3.0 licence.

Dafydd ap Gwilym


Dafydd ap Gwilym was a mid-14th century Welsh lyric poet whose works usually deal either with nature, with love, or with his own comic misadventures.
Page 1 of 1
Dafydd ap Gwilym
Hawddamor, glwysgor glasgoed,
Fis Mai haf, canys mau hoed.
Cadarn farchog serchog sâl,
Cadwynwyrdd feistr coed anial;
Cyfaill cariad ac adar,
Cof y serchogion a'u câr;
Cennad nawugain cynnadl,
Caredig urddedig ddadl.
Dafydd ap Gwilym quotes
Ni thybiais, ddewwrdrais ddirdra,
Na bai deg f'wyneb a da,
Oni theimlais, waith amlwg,
Y drych.
Dafydd ap Gwilym
Nythod ddwyn, cyd nithud ddail,
Ni'th dditia neb, ni'th etail,
Na llu rhugl, na llaw rhaglaw,
Na llafn glas na llif na glaw.
Dafydd ap Gwilym quotes
Yr wylan deg ar lanw dioer
Unlliw ag eiry neu wenlloer,
Dilwch yw dy degwch di,
Darn fel haul, dyrnfol, heli.
Dafydd ap Gwilym
Oriau hydr yr ehedydd
A dry fry o'i d? bob dydd,
Borewr byd, berw aur bill,
Barth â'r wybr, borthor Ebrill.
Dafydd ap Gwilym quotes
Lleuad las gron gwmpas graen,
Llawn o hud, llun ehedfaen;
Hadlyd liw, hudol o dlws,
Hudolion a'i hadeilws;
Breuddwyd o'r modd ebrwydda',
Bradwr oer a brawd i'r ia.
Ffalstaf, gwir ddifwynaf gwas,
Fflam fo'r drych mingam meingas!
Dafydd ap Gwilym
Ni bu amser na charwn…
Yn y dydd ai un ai dwy.
Dafydd ap Gwilym quotes
Plygain y darllain deirllith,
Plu yw ei gasul i'n plith.
Pell y clywir uwch tiroedd
Ei lef o lwyn a'i loyw floedd.
Proffwyd rhiw, praff awdur hoed,
Pencerdd gloyw angerdd glyngoed.
Dafydd ap Gwilym
Cyn rheitied i mi brydu
Ag i tithau bregethu,
A chyn iawned ym glera
Ag I tithau gardota.
Pand englynion ac odlau
Yw'r hymnau a'r segwensiau?
A chywyddau i Dduw lwyd
Yw sallwyr Dafydd Broffwyd.
Page 1 of 1


© 2009–2013Quotes Privacy Policy | Contact